Sąlygos ir nuostatos
Apžvalga

Šią svetainę tvarko Rivage. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mūsų“ reiškia Rivage. Rivage siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite rasti šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs įsitraukiate į mūsų Paslaugą ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas taisykles ir nuostatas bei politiką, nurodytas čia ir (arba) pasiekiamas naudojant nuorodą. Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja visiems svetainės vartotojams, įskaitant be apribojimų vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendraautoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš eidami į svetainę ar naudodamiesi ja. Eidami į bet kurią svetainės dalį ar naudodamiesi ja, jūs sutinkate, kad jums būtų privalomos šios paslaugų teikimo sąlygos. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, tuomet negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis.

Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis. Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat bus taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Tai jūsų pareiga periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Po to, kai po pakeitimų paskelbimo toliau naudojatės svetaine ar naudojatės ja, jūs sutinkate su tais pakeitimais.

Mūsų parduotuvę yra įsikūrusi „Shopify Inc“. Jie teikia mums internetinę elektroninės komercijos platformą, leidžiančią mums parduoti savo produktus ir paslaugas jums.

1 skyrius - Internetinės parduotuvės sąlygos

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje arba kad esate pilnametis jūsų gyvenamosios vietos ar provincijos valstybėje ir jūs davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat, naudodamiesi Paslauga, nepažeisite jokių jūsų jurisdikcijai priklausančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).

Negalite perduoti jokių virusų ar jokio žalingo kodo.

Pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 skyrius - Bendrosios sąlygos

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas dėl bet kokios priežasties.

Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelių informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimais per įvairius tinklus; ir b) pakeitimus, kad atitiktų ir pritaikytų tinklų ar įrenginių techninius reikalavimus. Kredito kortelių informacija visada užšifruojama perduodant tinklus.

Jūs sutinkate be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo nedauginti, kopijuoti, parduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies, jos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, kurioje teikiama paslauga.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip neturės įtakos šioms sąlygoms.

3 skyrius - Informacijos tikslumas, išsamumas

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje pateikta medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti pasikliaujama arba naudojama kaip vienintelis sprendimų priėmimo pagrindas, nesikreipiant į pirminius, tikslesnius, išsamesnius ar savalaikius informacijos šaltinius. Bet koks pasitikėjimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, be abejo, nėra naujausia ir pateikiama tik jūsų informavimui. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad mūsų svetainės stebėjimas yra jūsų atsakomybė.

4 skyrius - Paslaugų ir kainų pakeitimai

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be išankstinio įspėjimo.

Mes neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

5 skyrius - Produktai ar paslaugos

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima įsigyti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir jie gali būti grąžinami ar keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes įdėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau būtų parodytos parduotuvėje rodomos mūsų gaminių spalvos ir vaizdai. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus spalvos ekranas bus tikslus.

Mes pasiliekame teisę, tačiau nesame įpareigoti, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime naudotis kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų pačių nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokio produkto. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar įsigytų gaminių, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad visos paslaugų klaidos bus ištaisytos.

6 skyrius - Atsiskaitymo ir sąskaitos informacijos tikslumas

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikėte pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti ar atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei mes pakeisime ar atšauksime užsakymą, galime pabandyti pranešti jums susisiekę el. pašto adresu ir (arba) sąskaitos adresu, telefono numeriu, nurodytu užsakymo priėmimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti ar uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai. Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius ir sąskaitą.

Jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo laiką, kad galėtume atlikti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 skyrius - Neprivalomi įrankiai

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame ir neturime jokios kontrolės ar duomenų.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių, „kokios yra“ ir „pagal galimybes“, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimsime jokios atsakomybės, atsirandančios dėl ar susijusių su jūsų pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.

Bet koks jūsų pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir sutinkate su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas.

Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Šioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 skyrius - Trečiųjų šalių nuorodos

Tam tikru turiniu, produktais ir paslaugomis, naudojant per mūsų Paslaugas, gali būti trečiųjų šalių medžiagos.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo patikrinimą ar vertinimą ir mes negarantuojame ir neturėsime jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą medžiagą, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.

Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kuriomis kitomis operacijomis, padarytomis naudojantis trečiųjų šalių svetainėmis. Atidžiai perskaitykite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradėdami bet kokį sandorį. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių gaminių turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 skyrius - Vartotojo komentarai, atsiliepimai ir kiti dalykai

Jei mūsų prašymu, jūs siunčiate tam tikras konkrečias paraiškas (pvz., konkurso darbus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą, tiesiogiai internete, el. paštu, paštu ar kitaip (kartu - „komentarai“), jūs sutinkate, kad mes bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje, bet kokius komentarus, kuriuos mums persiuntėte. Mes nesame ir neprivalome (1) konfidencialiai palaikyti komentarų; (2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba (3) atsakyti į visus komentarus.

Mes galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar šalinti turinio, kurį mes nustatome savo nuožiūra neteisėtu, įžeidžiančiu, grasinančiu, šmeižiančiu, pornografiniu, nepadoriu ar kitaip nepriimtinu ar pažeidžiančiu bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižiančios ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos ar juose nebus jokio kompiuterinio viruso ar kitokios kenkėjiškos programos, kuri bet kokiu būdu galėtų paveikti Paslaugas ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Jūs negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti, kad esate kažkas kitas nei jūs, ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingi už visus jūsų pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar trečiųjų šalių paskelbtus komentarus.

10 skyrius - Asmeninė informacija

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų Privatumo politika. Prašome peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

11 skyrius. Klaidos, netikslumai ir trūkumai

Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugose gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su gaminio aprašymu, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produkto pristatymo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugos ar bet kurioje susijusioje svetainėje bet kuriuo metu yra netiksli be išankstinio įspėjimo (taip pat ir po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neprisiimame jokios pareigos atnaujinti, taisyti ar paaiškinti informaciją Paslaugos ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant be apribojimų informaciją apie kainodarą, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Neturint jokios nurodytos atnaujinimo ar atnaujinimo datos, nurodytos svetainėje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikoma, kad visa Paslaugos ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija buvo modifikuota ar atnaujinta.

12 skyrius. Draudžiamas naudojimas

Be kitų draudimų, nustatytų Paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį:(a) bet kokiems neteisėtiems tikslams; (b) raginti kitus atlikti neteisėtus veiksmus ar juose dalyvauti; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijų įstatymus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; (e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, šmeižti, niekinti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; (f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio tipo kenksmingą kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios interneto, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; (i) sukčiauti, apgaulingai, su pretekstu nuskaityti ar įbrėžti; j) bet kokiems nepadoriems ar amoraliems tikslams; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos ypatybes. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už pažeidžiant bet kokį draudžiamą naudojimą.

13 skyrius - Atsisakymas suteikti garantijas

Atsakomybės apribojimas. Mes negarantuojame, kad jūs naudositės mūsų paslaugomis nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba atšaukti Paslaugą bet kuriuo metu, apie tai nepranešę jums.

Jūs aiškiai sutinkate, kad nesugebėjimas naudotis Paslauga yra jūsų rizika. Paslauga Paslauga ir visi produktai bei Paslaugos, jums pritaikyti naudotis (išskyrus tuos, kuriuos mes aiškiai nurodėme) yra teikiami „tokiais, kokie yra“ ir „kaip įmanoma“ jūsų naudojimui, be jokių garantijų ar bet kokių sąlygų, tiek išreikštų, tiek suteiktų. Įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas prekiauti, parduodamos kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo ir nepažeidimo.

Jokiu būdu Rivage direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai nėra atsakingi už bet kokius sužeidimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialiuosius ar bet kokios rūšies pasekmes, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, atsirandančią dėl sutarties (įskaitant aplaidumą), griežtos atsakomybės ar kitokios, atsirandančios dėl jūsų bet kurios paslaugos ar bet kokio produkto, įsigyto naudojantis šia Paslauga. Naudojimas ar bet kuri kita pretenzija, bet kokiu būdu susijusi su jūsų naudojimu šia Paslauga ar produktu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokio turinio klaidas ar praleidimus ar bet kokio pobūdžio nuostoliai ar žala, patirti naudojant Paslaugą ar bet kokį turinį (ar produktą), paskelbtą, perduotą ar kitaip prieinamą naudojantis Paslauga, net jei jiems pranešama apie jų galimybę. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama atmesti ar apriboti atsakomybės dėl netiesioginės ar atsitiktinės žalos, tokiose valstijose ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.

14 skyrius. Kompensacija

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingą Rivage ir mūsų dukterinėms įmonėms, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijavimo paslaugų teikėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, internautojams ir darbuotojams, nekeliantiems jokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokatų honorarus, kuriuos moka trečiosios šalys dėl jūsų paslaugų teikimo sąlygų ar jų įtrauktų dokumentų pažeidimo arba dėl jų pažeidimo, arba dėl jūsų įstatymų ar trečiosios šalies teisių pažeidimo.

15 skyrius. Atskiriamumas

Tuo atveju, jei kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis dėlto bus vykdoma tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ir nevykdoma dalis laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų. Toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

16 skyrius - Nutraukimas

Šalių įsipareigojimai atsirandantys iki sutarties nutraukimo datos, turi galioti ir pasibaigus šios sutarties galiojimui visais atvejais.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja, jei ir kol jų nenutraukite jūs ar mes. Jūs galite nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas, bet kuriuo metu pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei vieninteliu mūsų sprendimu jūs neįvykdysite arba įtariate, kad neįvykdėte bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir jūs liksite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki sutarties nutraukimo datos, ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 skirsnis. Visa sutartis

Tai, kad mes nepasinaudojome ar neįgyvendinome jokios teisės ar šių Paslaugų teikimo sąlygų, nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, yra visas susitarimas ir supratimas tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiančius bet kokius ankstesnius ar lygiaverčius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus, žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kurias ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami projekto rengėjo atžvilgiu.

18 skyrius - Taikomas įstatymas

Šioms paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kurioms atskiroms sutartims, kuriomis mes teikiame jums Paslaugas, taikoma ir aiškinama pagal Amano įstatymus (Jordanija, Amanas, 11121, Jordanija).

19 skyrius. Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Tai yra jūsų pareiga periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Paskelbus bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, jei toliau naudojatės mūsų svetaine ar Paslauga ar jomis naudojatės, reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 skyrius - Kontaktinė informacija

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas turėtumėte atsiųsti mums adresu info@jordanijosprekyba.lt